Igra, 15. mart 2016.

Ja, Ivana - Nina (Vukčević) Ćupić nudim ti igru. Ovdje i sada. Juče, danas i sjutra.Vrijeme ovdje ne igra ulogu. Nije me briga: kako se zoveš, jesi li on, ona ili ono, koliko ti je godina, jesi li zdrav, -a, Detaljnije

Igra, 15. mart 2016

Od vremena kada je u zapadnoj kulturi slika namijenjena prevashodno ili isključivo gledanju, institucija posmatrača najdublje je ugrađena u logiku slikarstva. Mnogi posmatrači slažu se sa Renoarom „da slika mora da bude prijatna stvar, vesela i lijepa, da lijepa“. Raul Detaljnije

Kaleidoskop moga grada, 14. jun 2012.

Koristeći klasične modele izražavanja, crtež i sliku, Nina Vukčević istražuje u polju figura-tivnog, stavljajući u fokus svojih kontemplativnih i umjetničkih interesovanja fenomen grada. Međutim, pojam „grad“ u ovom slučaju ne znači puko saopštavanje vizuelnih činjenica o stvarnom licu grada, već Detaljnije

Kaleidoskop moga grada, 14. jun 2012.

Nina je liričar, mekog i nježnog štimunga, i posjeduje osebujni „svežanj“ šarma koji uvijek ima svoj eho. Ona vraća dostojanstvo stanovitim emocijama koje, ona nam to poka-zuje, nijesu sasvim iščezle u današanjem svijetu, ali kao da su se stidljivo prikrile. Detaljnije

Diplomska izložba, april 2004. godine

I na crnogorskoj likovnoj sceni u protekloj deceniji registruju se autori u čijim djelima se, bez obzira na medij koji koriste, detektuju otkloni od takozvanih Velikih tema na čijim polovima su život i smrt. Njihove postaju "male teme", odnosno može Detaljnije